Nhà hàng LOMI

Dạng công trình: Nhà hàng, dịch vụ

Năm thiết kế: 2018

Năm thi công: 2019

Thiết kế: Kiến trúc – Nội thất – Sân vườn

Thi công: Nội thất

Địa điểm Thành phố Thanh Hóa
Nhóm dự án

Lê Hoàng Tôn, Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thị Mỹ Thiên, Thành Nam Hải, Trần Mạnh