HH2 HOUSE

(English version below)
Dạng công trình: Nhà liền kề
Diện tích đất: 100m2
Diện tích xây dựng: 270m2
Năm thiết kế và hoàn thành: 2021-2022
Thiết kế: Kiến trúc – Nội thất
Thi công: Nội thất
Nội dung: Sẽ sớm cập nhập

Type: Single-family house
Area: 100 m2
Built area: 300m2
Design year: 2021-2022
Design: Architecture – Interior
Construction: Interior
Description: (Coming soon)

Địa điểm Đa Tốn - Long Biên - Hà Nội
Nhiếp ảnh gia N/A
Nhóm dự án

Lê Hoàng Tôn, Nguyễn Trung Kiên, Đinh Đức Anh, Thành Hải Nam, Nguyễn Hữu Dân, Lê Quốc Hùng, Hồ Minh Trí