nhà Mẹ Dự

Công trình: Nhà ở
Năm thiết kế: 2021
Năm hoàn thành: Đang thực hiện
Diện tích: 80m2

Địa điểm Thành phố Thanh Hóa
Nhóm dự án

Lê Hoàng Tôn, Nguyễn Trung Kiên, Bùi Hương Huế, Lê Quốc Hùng, Nguyễn Cường.