PL Duplex Penthouse

Công trình: Duplex penthouse
Năm thiết kế: 2022
Năm hoàn thành: 2022
Thiết kế và thi công: Nội thất

Địa điểm Five Star Garden Kim Giang
Nhiếp ảnh gia N/A
Nhóm dự án

Lê Hoàng Tôn, Nguyễn Trung Kiên, Hồ Minh Trí, Bùi Hương Huế, Ngô Đức Tần, Lê Quốc Hùng, Thành Nam Hải.