QP Penthouse

Dạng công trình: Căn hộ chung cư

Năm thiết kế và hoàn thành: 2022

Thiết kế và thi công: Nội thất

Địa điểm HC Golden City, Long Biên, Hà Nội
Nhiếp ảnh gia Ant's photography
Nhóm dự án

Lê Hoàng Tôn, Nguyễn Đắc Chuân, Vũ Đình Nhâm, Bùi Hương Huế, Ngô Đức Tần, Lê Quốc Hùng, Hồ Minh Trí