SONW villa

Dạng công trình: Biệt thự

Năm thiết kế: 2020

Năm hoàn thành: 2022

Thiết kế: Nội thất

Giai đoạn: Đang thi công

Địa điểm Long Biên - Hà Nội
Nhóm dự án

Lê Hoàng Tôn, Hùng SAT, Đinh Đức Anh, Nguyễn Thu Hương