V2402T7 – TimesCity

Công trình: Căn hộ chung cư
Năm thiết kế: 2022
Năm hoàn thành: Đang diễn ra
Thiết kế: Nội thất

Địa điểm Tòa T7 - TimesCity - Hà Nội
Nhiếp ảnh gia N/A
Nhóm dự án

Lê Hoàng Tôn, Vũ Minh Hà, Văn Cường, Bùi Hương Huế, Nguyễn Thị Sen, Ngô Tần, Hồ Minh Trí, Lê Quốc Hùng.